Als werkgever betaalt u de kosten van de interventie(s) van Mijn Bedrijfszorg voor uw medewerkers, tenzij er ontdubbeld kan worden. Bij ontdubbeling worden de kosten (deels) betaald vanuit de zorgverzekering van de werknemer. Wanneer is dit mogelijk en hoe werkt dit? We praten u bij.

Bij welke interventies kan worden ontdubbeld?

Bij sommige interventies van Mijn Bedrijfszorg is ontdubbelen mogelijk. We hebben ze voor u op een rij gezet. Deze interventies komen in aanmerking voor ontdubbeling uit de basisverzekering:

 • Korte- en Intensieve Psychologische zorg (generalistische basis GGZ), door HSK of Cenzo
 • Stoppen met roken programma, door SineFuma
 • Keer Diabetes2 om programma, door Voeding Leeft
 • Diagnostiek voor een Multidisciplinaire Medisch Specialistische (Arbeids)revalidatie, door Vroege Interventie
 • Dieetadvies, door DCN

Er zijn ook een interventies van Mijn Bedrijfszorg die kunnen worden ontdubbeld uit de aanvullende verzekering, namelijk:

 • Arbeidsfysiotherapie, door BeLife of LIJV
 • Preventief Medisch Onderzoek (PMO), door Niped
 • Dieetadvies, door DCN

 

Wie betaalt welk deel?

Welk deel van de kosten wordt vergoed door de zorgverzekeraar van de werknemer en welk komt voor uw rekening? Dat verschilt per situatie. We geven hieronder twee voorbeelden: hoe werkt het bij de interventies Psychologische zorg en Arbeidsfysiotherapie?

Voorbeeld 1: Psychologische zorg

 

Welk bedrag vergoedt de zorgverzekeraar?
De zorgverzekeraar vergoedt conform de polisvoorwaarden van de zorgverzekering van de medewerker.

Welk bedrag betaalt de werkgever?
U als werkgever betaalt het restbedrag, als die er is natuurlijk. Dat wil zeggen: het bedrag dat overblijft na de aftrek van de kosten van het eigen risico van de medewerker en na aftrek van het bedrag dat de zorgverzekeraar vergoedt.

Voorbeeld 2: Arbeidsfysiotherapie

 

Welk bedrag vergoedt de zorgverzekeraar?
De zorgverzekeraar vergoedt een deel van de kosten vanuit de aanvullende zorgverzekering van de medewerker.

Welk bedrag betaalt de werkgever?

U betaalt in deze situatie dus altijd een deel van de kosten, en soms het hele bedrag. Soms is een deelvergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering namelijk niet mogelijk, omdat de medewerker bijvoorbeeld geen aanvullende verzekering heeft.

Rekenvoorbeeld

Het bedrag dat kan worden verhaald op de zorgverzekering van de medewerker is vooraf niet exact vast te stellen. Het is afhankelijk van: 

 • het aantal benodigde behandelingen,
 • hoeveel eigen risico er is verbruikt,
 • of de medewerker een aanvullende verzekering heeft (en zo ja welke),
 • welke zorgverzekeraar de medewerker heeft en
 • welke afspraak de uitvoerend zorgverlener heeft met die zorgverzekeraar.

Om u toch een beeld te geven, gemiddeld ziet het kostenplaatje er zo uit:

Interventie Maximaal ontdubbelbedrag  Gemiddeld ontdubbelbedrag   Kosten werkgever  
Intake € 120 € 39 € 81
Korte herstelbegeleiding fysiek € 365  € 185  € 185
Lange herstelbegeleiding fysiek  € 545  € 270  € 275