Belastbaarheidsonderzoek ASS / AD(H)D

Voor het oplossen van stagnatie bij re-integratie bij ASS of AD(H)D problematiek

  • Individueel onderzoek
  • Verwijzing door een bedrijfsarts
  • Meer weten over de werklast van een medewerker

Wat doet het programma?

Een belastbaarheidsonderzoek bij ASS of AD(H)D kan worden ingezet wanneer er sprake is van verzuim van werk, een stagnerend herstelverloop of vertraging in re-integratie. Ook wanneer er twijfels zijn rondom duurzame inzetbaarheid kan een belastbaarheidsonderzoek waardevol zijn. Het is in dit kader van belang om een volledig beeld te schetsen van de belastbaarheid op persoonlijk en sociaal functioneren van een medewerker, met de bijbehorende belemmerende en bevorderende factoren. Het speciaal ontwikkelde Belastbaarheidsonderzoek ASS/AD(H)D stelt dit als doel.  

Voor wie?

  • Mensen met ASS zijn gevoelig voor veranderingen en omgevingsprikkels. 
  • Mensen met AD(H)D kunnen vergeetachtig, ongeconcentreerd, rusteloos en gemakkelijk afgeleid zijn door bijzaken. 
Wanneer hiervoor niet voldoende aandacht is in de privé- of werkomgeving kan dit tot problemen, uitval of een stagnerende re-integratie leiden. Tevens hebben zij een verhoogd risico om andere psychische problemen zoals bijvoorbeeld een depressie te ontwikkelen. Het goed in kaart brengen van de juiste werkomgeving, hun talenten en eventueel noodzakelijke begeleiding kan leiden tot een duurzamer en optimaler functioneren van een medewerker met ASS of AD(H)D.

Welke zorg?

Belastbaarheidsonderzoek ASS/AD(H)D wordt uitgevoerd om een volledig belastbaarheidsprofiel op te stellen bij mensen die gediagnosticeerd zijn met ASS of AD(H)D en daarmee samenhangende arbeidsrelevante gezondheidsklachten ervaren.
 
Met behulp van dit onderzoekstraject kunnen de mogelijkheden en beperkingen in de rubrieken I, II en VI (persoonlijk, sociaal functioneren en werktijden) van de FML worden onderbouwd. Tevens zullen er waar mogelijk adviezen over aanvullende behandelingen en belastbaarheidsverhogende interventies opgesteld worden. Dit alles ter bevordering van een succesvolle re-integratie en duurzame inzetbaarheid.

Als u meer wilt weten over wat het doel van de verwijzing is en welke werkwijze er wordt gehanteerd, kunt u hier een video bekijken waar een veel voorkomend traject in beeld is gebracht.

 

 

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Het belastbaarheidsonderzoek bestaat uit een gesprek met een arts voor arbeid en gezondheid. Vervolgens zal een psychiater ingezet worden, ter evaluatie van de diagnosestelling en het vaststellen van eventuele bijkomende psychische problematiek. Ook zal er een psychisch belastbaarheidsonderzoek uitgevoerd worden.

Deze interventie wordt uitgevoerd door Ergatis. Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid en is gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en arbeidsongeschikt zijn.

Wie verwijst?

De bedrijfsarts stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg.

Kosten

Kosten basisdienstverlening € 2.200 inclusief inzet arts arbeid en gezondheid en psychiater. 
Op indicatie tevens 2e medisch specialist mogelijk (psychiater, neuroloog, cardioloog, longarts etc.) € 1.150 per specialist. Of een aanvullend fysiek € 1.465, psychisch € 1.675 of neuropsychologisch € 1.570 belastbaarheidsonderzoek mogelijk.