Belastbaarheidsonderzoek Werkhervatting na NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Voor het oplossen van stagnatie bij re-integratie na NAH

  • Onderzoek naar de werklast van een individuele medewerker
  • Meer inzicht in het functioneren
  • Verwijzing door een bedrijfsarts
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelterm die gebruikt wordt voor verworven hersenletsel of een hersenbeschadiging ergens na de geboorte gedurende het leven. De meest voorkomende oorzaken van NAH zijn een beroerte, een ongeluk, een infectie of een tumor in de hersenen. NAH leidt tot een breuk in de levenslijn; er is sprake van een leven vóór en een leven na het hersenletsel. Hersenletsel verandert mensen.

De gevolgen kunnen ernstig en van blijvende duur zijn. Daarmee zijn zij vaak heel ingrijpend en bemoeilijken zij soms het oppakken van het ‘gewone’ leven. Het kan voorkomen dat tijdens re-integratie blijkt dat werkhervatting moeilijk verloopt. Dit kan door lichamelijke gevolgen van NAH komen, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid of het minder goed kunnen bewegen van armen of benen. Ook eventuele cognitieve problemen kunnen re-integratie bemoeilijken, zoals bijvoorbeeld trager denken, minder goed kunnen concentreren of sneller overprikkeld raken. Tevens kan  het leren omgaan en wennen aan de nieuwe situatie lastig zijn, dit kan vergeleken worden met een rouwproces. Het kan voorkomen dat de psychische problemen dusdanig van aard zijn dat ook zij re-integratie in de weg staan.
 

Wat doet dit onderzoek?

Voor een succesvolle re-integratie en duurzame inzetbaarheid is het van belang een volledig beeld te schetsen van de belastbaarheid van een medewerker, met de bijbehorende belemmerende en bevorderende factoren. Het speciaal ontwikkelde Belastbaarheidsonderzoek Werkhervatting na NAH stelt dit als doel.

Voor wie?

Belastbaarheidsonderzoek Werkhervatting na NAH wordt uitgevoerd om een volledig belastbaarheidsprofiel op te stellen bij mensen met NAH die daarmee samenhangende arbeidsrelevante gezondheidsklachten ervaren.

Wie verwijst?

De bedrijfsarts stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg.

Welke zorg?

Het belastbaarheidsonderzoek bestaat uit een gesprek met een arts arbeid en gezondheid met kennis en ervaring op het gebied van NAH. Het is bij dit gesprek van belang dat er naast de betrokkene ook iemand uit de rechtstreekse omgeving gehoord wordt, omdat ook hier waardevolle informatie uit naar voren kan komen. Aan de hand van dit gesprek wordt een inschatting gemaakt van welk belastbaarheidsonderzoek op zijn plaats is. Tevens kan er, afhankelijk van de bevindingen bij het eerste gesprek, aanvullende diagnostiek ingezet worden. Met behulp van dit onderzoekstraject kunnen de mogelijkheden en beperkingen in alle rubrieken van de FML worden onderbouwd. Tevens zullen er waar mogelijk adviezen over aanvullende behandelingen en belastbaarheidsverhogende interventies opgesteld worden. Dit alles ter bevordering van een succesvolle re-integratie en duurzame inzetbaarheid.

ls u meer wilt weten over wat het doel van de verwijzing is en welke werkwijze er wordt gehanteerd, kunt u hier een video bekijken waar een veel voorkomend traject in beeld is gebracht.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Het belastbaarheidsonderzoek Werkhervatting na NAH wordt uitgevoerd door een arts arbeid en gezondheid met kennis en ervaring op het gebied van NAH. Aan de hand van het eerste gesprek, wordt bepaald welke aanvullende diagnostiek ingezet wordt. Het kan hierbij gaan om (een combinatie van) fysiek, neuropsychologisch en psychisch onderzoek, zo nodig in combinatie met specifieke medisch specialistische diagnostiek.

Deze interventie wordt uitgevoerd door Ergatis. Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid en is gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en arbeidsongeschikt zijn.

Kosten

Kosten basisdienstverlening € 2.200 inclusief inzet arts arbeid en gezondheid en psychiater. 
Op indicatie tevens 2e medisch specialist mogelijk (psychiater, neuroloog, cardioloog, longarts etc.) € 1.150 per specialist. Of een aanvullend fysiek € 1.465, psychisch € 1.675 of neuropsychologisch € 1.570 belastbaarheidsonderzoek mogelijk.