Belastbaarheidsonderzoek kanker en werk

Hulp bij re-integratie na kanker

  • Belastbaarheidsonderzoek
  • Meer inzicht in belastbaarheid en functioneren
  • Individueel

Wat?

Het belastbaarheidsonderzoek kanker en werk leidt tot:

  • Een goed onderbouwd totaalbeeld van de gezondheidsklachten, medische beperkingen en benutbare arbeidsmogelijkheden
  • Een verklaring voor stagnatie van herstel, re-integratie en duurzame inzetbaarheid
  • Advies over aanvullende behandelingen en belastbaarheidsverhogende interventies
  • Zonodig en desgewenst begeleiding naar de juiste hulp en zorg

Voor wie?

Een Kanker & Werk belastbaarheidsonderzoek is bedoeld voor werknemers die na de diagnose kanker problemen hebben om het werk te hervatten of uit te breiden in uren.

Wie verwijst?

De bedrijfsarts of werkgever stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg.

Welke zorg?

Een belastbaarheidsonderzoek Kanker en Werk wordt uitgevoerd om een volledig belastbaarheidsprofiel op te stellen bij mensen waar sprake is van een diagnose kanker en daarmee samenhangende arbeidsrelevante gezondheidsklachten.

Het belastbaarheidsonderzoek bestaat uit een combinatie van fysiek en psychisch belastbaarheidsonderzoek. Met op indicatie tevens aanvullend psychiatrisch onderzoek om een eventuele klinische stoornis zoals angst of depressie uit te sluiten en/of neuropsychologisch onderzoek om problemen met geheugen, concentratie en aandacht in kaart te brengen. Hierdoor kunnen mogelijkheden en beperkingen in alle rubrieken van de FML worden onderbouwd.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Het belastbaarheidsonderzoek kanker en werk wordt uitgevoerd door een arts voor arbeid en gezondheid in multidisciplinaire samenwerking met een A&O-psycholoog en een fysiotherapeut. Op indicatie vindt aanvullend onderzoek plaats door een psychiater en/of neuropsycholoog.

Deze interventie wordt uitgevoerd door Ergatis. Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid en is gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en arbeidsongeschikt zijn.