Korte psychologische zorg zonder vermoeden van DSM stoornis

Spoedig herstel en re-integratie bij psychische klachten

 • Intake binnen 7 werkdagen!
 • Aanmelding door bedrijfsarts
 • Individuele zorg

Wat doet Korte psychologische zorg?

Kampt een medewerker met klachten van spanning, burn-out of een lichte depressie? Dan is Korte psychologische zorg (Privaat) de snelle weg naar herstel. De focus van de zorg ligt op het werken aan een spoedig herstel, het welbevinden van de medewerker en eventueel de re-integratie naar de werkplek. Voor wie?

Deze Korte psychologische zorg is er voor mensen met:

 • Geen vermoeden van een DSM stoornis
 • Spanningsklachten
 • Lichte burn-out of lichte depressieve klachten
 • Lichte angstklachten

Wie verwijst?

De bedrijfsarts stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg.

Welke zorg?

De behandeling richt zich op klachtenherstel en het gedrag van de medewerker in relatie tot de werkomgeving. De behandeling bestaat uit deze individuele gesprekken met de psycholoog:

 • 1 intake van 60 tot 90 minuten
 • 7 gesprekken (max) van 45-60 minuten

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De arbeid- en gezondheidspsycholoog of de gezondheidspsycholoog is geselecteerd op opleiding en ervaring op het gebied van psychosociale problemen in relatie tot het werk. De psycholoog beoordeelt bij het eerste gesprek of de problematiek van de medewerker voldoet aan deze voorwaarden:

 • De ernst van de klacht heeft slechts matige invloed op het functioneren
 • De medewerker is niet tegelijkertijd voor dezelfde klacht in behandeling bij een andere zorgverlener uit dezelfde beroepsgroep

Er is sprake van

 • Lichte psychische klachten
 • Klachten waarbij de oorzaak van de klacht veelal effect heeft op het functioneren.
 • Problematiek die betrekking heeft op het gedrag van de medewerker. De behandeling is gericht op niet-regelzaken. Regelzaken zijn woonproblemen, financiële problemen, enzovoort

Er is géén sprake van

 • Een geldige diagnose (DSM stoornis) conform de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ
 • Problematiek die betrekking heeft op de omgeving of sociale kaart en veroorzaakt wordt door een privésituatie
 • Te verwachten ernstige ontregelingen, crises en/of psychoses
 • Het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen