Workshop overgang

Levensfase gericht programma voor vrouwen in de overgang

 • Aanmelding door werkgever of bedrijfsarts
 • Voor medewerkers en leidinggevenden
 • Individueel en groepsgewijs (max. 30 deelnemers) programma

Wat doet de workshop overgang?

Het programma richt zich in eerste instantie op het ‘werknetwerk’ van de deelnemer. Dit 'werknetwerk' bestaat uit bijvoorbeeld HR-medewerkers, leidinggevenden, bedrijfsartsen en vitaliteitsmedewerkers. Hierna helpt het programma de deelnemer zelf. Door deze combinatie ontstaat er een optimale situatie voor vrouwen in de overgang om vitaal door deze periode te komen en prettig te blijven werken.

Na afloop van het programma zijn er een of meer van de volgende positieve veranderingen:
 • Inzicht is gecreëerd in het werkvermogen en de relatie tussen duurzaam inzetbaar, vitaliteit, leefstijl en overgangssymptomen van vrouwen tussen 45 en 60 jaar.
 • Inzicht in omvang van overgangshinder is vergroot. Deelnemers kunnen beter geïnformeerde keuzes maken en eigen regie voeren.
 • Medisch geïndiceerde gezondheidsgedrag is gestimuleerd.
 • Handvatten zijn geboden voor leidinggevenden om het gesprek aan te gaan.

Voor wie?

Het programma is (eerst) gericht op het werknetwerk rondom vrouwen van 45 tot 60 jaar (HR adviseurs, leidinggevenden, bij verzuim betrokken professionals, arbo artsen en vervolgens op de vrouwen zelf.

Wie verwijst?

De werkgever of bedrijfsarts kan de medewerker aanmelden voor deze zorg.

Welke zorg?

Een integraal programma wordt geboden waaronder informatiebijeenkomsten, zwermsessies, groepsconsulten en individuele coaching vallen. Het vertrekpunt is draagkracht creëren onder de stakeholders.

 • Voor stakeholders in de organisatie
  Bij de belangrijkste stakeholders van de organisatie wordt draagkracht gecreëerd en het plan van aanpak wordt bepaald. Vervolgens wordt in co-creatie de communicatie afgestemd om de organisatie te informeren over de doelstelling van het programma.
 • Voor medewerkers en leidinggevenden
  Nulmeting wordt gedaan op het vlak van werkvermogen en vitaliteit om de zogenaamde stuurfactoren te bepalen. Vervolgens krijgen medewerkers en leidinggevenden tijdens informatiebijeenkomsten informatie over de overgang. Hierbij wordt de relatie gelegd met werk.
 • Zwermsessies (Groepstraining maximaal 8 deelnemers)
  Tijdens de zwermsessies krijgen de deelnemers op basis van hun individuele situatie informatie, hulplijnen en handelingsperspectieven aangereikt. Tevens delen deelnemers hun ervaringen waardoor eigen regie gestimuleerd wordt. De zwermsessies resulteren in een plan van actie ( persoonlijk werkboek) om duurzaam inzetbaarheid te vergroten.
 • Groepsconsulten
  Een arts of verpleegkundig specialist houdt gedurende ongeveer twee uur een serie van één op één consulten in de aanwezigheid van ongeveer 8 deelneemsters. Naast het eigen consult kunnen zij ervaringen delen. Middels gerichte voorlichting bestaande kennislacunes ten aanzien van de menopauze zorg weg nemen. Tevens delen deelnemers hun ervaringen waar door eigen regie gestimuleerd wordt en uiteindelijk resulteert in een plan van actie om duurzaam inzetbaarheid te vergroten.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De verschillende professionals van OVER!academie zorgen voor sprekers, trainers en coaches voor de workshop overgang. De kosten zijn afhankelijk van de zorgaanbieder, het programma en de locatie.

OVER!academie helpt om de organisatie bewuster te maken van wát die overgangsklachten eigenlijk zijn en hoe zij het werkvermogen van medewerksters beïnvloed. Zodat de organisatie een cultuur kan ontwikkelen waarin het thema de overgang bespreekbaar is en geborgd in de processen en systemen van de organisatie.

OVER!academie geeft de leidinggevenden, arbodiensten en bedrijfsartsen handvatten mee om een open gesprek te voeren. Zodat er een cultuur is die de fysieke en culturele aspecten van de overgang serieus neemt en vrouwen de ruimte geeft hierover het gesprek te voeren.