Belastbaarheidsonderzoek Werkhervatting na IC-opname of na COVID-19

Voor het oplossen van stagnatie bij re-integratie na IC-opname of na COVID-19

  • Individueel onderzoek
  • Verwijzing door een bedrijfsarts
  • Meer weten over de werklast van een medewerker
Als medewerkers op een Intensive Care (IC) opgenomen zijn geweest, dan zijn zij vaak acuut en in ieder geval ernstig ziek geweest. Tijdens de opname zijn zij niet in staat geweest om te werken. Ook medewerkers die ernstige vorm van COVID-19 hebben doorgemaakt kunnen nadien nog met gezondheidsklachten en beperkingen voor arbeid ervaren. In de periode van herstel is het belangrijk om na te gaan of de medewerker weer in bepaalde mate kan deelnemen aan het arbeidsproces. Het is daarbij van belang om aandacht te hebben voor de invloed die de IC behandeling of COVID-19 kan hebben.

Wat doet dit onderzoek?

Het scala aan klachten kan leiden tot een stagnerend herstelverloop of vertraging in re-integratie. Voor succesvolle re-integratie en duurzame inzetbaarheid is het dan ook van belang een volledig beeld te schetsen van de belastbaarheid van een medewerker, met de bijbehorende belemmerende en bevorderende factoren. Het speciaal ontwikkelde Belastbaarheidsonderzoek Werkhervatting na een IC opname of na COVID-19 stelt dit als doel.

Voor wie?

Een aanzienlijk deel van de mensen die op een IC zijn behandeld of een ernstige vorm van COVID-19 hebben doorgemaakt, heeft langdurige beperkingen in het dagelijks functioneren. Het post-intensive care syndroom (PICS) is de term waarmee de lichamelijke, cognitieve en psychische verschijnselen wordt aangeduid. Klachten kunnen jaren na ontslag van een IC nog aanwezig zijn, vaak met een verminderde kwaliteit van leven en aanzienlijke beperkingen tot gevolg. 


Lichamelijke klachten vloeien voornamelijk voort uit de conditionering en IC-gerelateerde spierzwakte en zenuwpijnen. Contracturen, longproblemen en ondervoeding kunnen ook een belangrijke rol spelen. Cognitieve problemen kunnen zich op alle domeinen voordoen, waarbij geheugen en executieve functies het meest frequent zijn aangedaan. De ernst van de klachten varieert van subtiele veranderingen tot complete ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) afhankelijkheid. Psychische klachten komen tevens frequent voor. Ook hier varieert de ernst van de klachten. Klachten kunnen passen bij een fulminante klinische stoornis zoals angst, depressie of een posttraumatische stress stoornis, of er kunnen mildere psychische problemen spelen zoals bijvoorbeeld zingevingsproblematiek.

 

Welke zorg?

Belastbaarheidsonderzoek Werkhervatting na een IC opname of na COVID 19 wordt uitgevoerd om een volledig belastbaarheidsprofiel op te stellen bij mensen die behandeld zijn op een IC of na COVID-19 en nadien daarmee samenhangende arbeidsrelevante gezondheidsklachten ervaren. Het belastbaarheidsonderzoek bestaat uit een gesprek met een arts die gepromoveerd is op de problematiek verband houdend met een IC opname. Aan de hand van het gesprek wordt een inschatting gemaakt van welk belastbaarheidsonderzoek op zijn plaats is. Tevens kan er, afhankelijk van de bevindingen bij het eerste gesprek, aanvullende diagnostiek ingezet worden. Het kan hierbij gaan om (een combinatie van) fysiek, neuropsychologisch en psychisch onderzoek, zo nodig in combinatie met specifieke medisch specialistische diagnostiek. Hierdoor kunnen de mogelijkheden en beperkingen in alle rubrieken van de FML worden onderbouwd. Tevens zullen er waar mogelijk adviezen over aanvullende behandelingen en belastbaarheidsverhogende interventies opgesteld worden.

ls u meer wilt weten over wat het doel van de verwijzing is en welke werkwijze er wordt gehanteerd, kunt u hier een video bekijken waar een veel voorkomend traject in beeld is gebracht.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Het belastbaarheidsonderzoek Werkhervatting na IC-opname wordt uitgevoerd door een arts arbeid en gezondheid die gepromoveerd is op de problematiek verband houdend met een IC opname of na COVID-19. Aan de hand van het eerste gesprek, wordt bepaald welke aanvullende diagnostiek ingezet wordt. Het kan hierbij gaan om (een combinatie van) fysiek, neuropsychologisch en psychisch onderzoek, zo nodig in combinatie met specifieke medisch specialistische diagnostiek.

Wie verwijst?

De bedrijfsarts stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg.

Kosten

Kosten basisdienstverlening € 2.200 inclusief inzet arts arbeid en gezondheid en psychiater. 
Op indicatie tevens 2e medisch specialist mogelijk (psychiater, neuroloog, cardioloog, longarts etc.) € 1.150 per specialist. Of een aanvullend fysiek € 1.465, psychisch € 1.675 of neuropsychologisch € 1.570 belastbaarheidsonderzoek mogelijk.