Intake bij mentale klachten via HSK

Hebben uw medewerkers te maken met lichte stress gerelateerde klachten of psychische klachten? Dan is de Intake van HSK uitermate geschikt om de vervolgstappen te bepalen

 • Individueel
 • Voor medewerkers en leidinggevenden
 • Aanmelden door werkgever of bedrijfsarts

Wat doet Intake HSK?

Mentale klachten zijn erg vervelend voor de werknemer, maar ook voor zijn of haar (werk)omgeving. Wanneer kun je beter naar een coach en wanneer naar een psycholoog? Ook voor de werkgever is het moeilijk om de medewerker hierin adequaat te adviseren. Een bedrijfsarts kan dat vaak wel, maar is niet altijd betrokken bij het proces. HSK heeft een digitale test ontwikkeld om medewerkers inzicht te geven in zijn of haar klachten.

Na afloop van de Intake HSK zijn er een of meer van de volgende positieve veranderingen:

 • Altijd telefonisch contact met de juiste professional op een zelf te bepalen tijdstip
 • Na het telefonisch contact is de hulpvraag duidelijk en kan sneller de juiste zorg geboden worden
 • Door de kortere doorlooptijd wordt de medewerker gemiddeld 3 weken eerder gezien voor een face-to-face gesprek

Voor wie?

De Intake HSK is bedoeld voor medewerkers met een vermoeden van psychische klachten die snel geholpen willen worden.

Wie verwijst?

De bedrijfsarts of werkgever stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg.

Welke zorg?

 1. Online vragenlijst en telefonisch interview
  De medewerker vult online een digitale test in. Op basis van de resultaten wordt de medewerker binnen twee werkdagen gebeld door één van onze psychologen. Tijdens dit korte interview worden er verdiepende vragen gesteld, waardoor helder wordt welke zorgsoort het best passend is. Dit kan resulteren in:
  • Advies voor een coach
  • Advies voor een psycholoog
  • Als er geen sprake is van psychische klachten wordt dit bevestigd door de psycholoog en wordt de mentale fitheid bevestigd

 2. Gesprek met coach/psycholoog
  Bij een advies voor een coach of een psycholoog zal er een face-to-face gesprek uitgevoerd worden door de betreffende zorgprofessional. Deze intake wordt binnen vijf werkdagen na het telefonisch interview ingepland en uitgevoerd.

 3. Opstarten vervolgtraject
  Na de intake volgt een offerte voor het geadviseerde vervolgtraject.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De zorg wordt uitgevoerd door een bij de klachten of vragen van de medewerker passende professional. Dit kan een psycholoog zijn of een coach. Bij lichte klachten of ontwikkelvragen zal veelal een coach worden ingezet. Bij psychische klachten een psycholoog.