Intensieve psychologische zorg

Voorkomen en onder controle krijgen van psychische klachten 

 • Aanmelding door bedrijfsarts 
 • Intake binnen 5 werkdagen
 • Individuele zorg 
 • 1 traject per werknemer
 • Kosten mogelijk ontdubbelen op basisverzekering medewerker

Wat doet Intensieve psychologische zorg?

Kampt een medewerker met complexe problematiek of multiple diagnosen/ stoornissen waarvoor behandelsessies over een lange periode nodig zijn? Dan is Intensieve psychologische zorg raadzaam. Hierbij wordt met cognitieve gedragstherapie gewerkt aan het terugdringen, het leren onder controle krijgen en het voorkomen van klachten. Met als doel het verhogen van de mentale belastbaarheid en re-integratie op de werkplek.  

Mogelijkheid tot verhalen kosten op zorgverzekering medewerker
De kosten van deze interventie zijn mogelijkheid (deels) te verhalen (ontdubbelen) op de zorgverzekering van de medewerker. Klik hier oor meer informatie over ontdubbelen.

Voor wie?

Intensieve psychologische zorg is er voor medewerkers met: 

 • Complexe problematiek 
 • Multiple diagnosen/stoornissen 

Wie verwijst?

Het vaststellen of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg gebeurt door de bedrijfsarts.  

Welke zorg?

Het gaat om cognitieve gedragstherapie zonder medicijnen erbij. Deze therapie bestaat uit: 

 • Persoonlijke (face to face) gesprekken van 45 minuten met een psycholoog. 
 • Eventueel behandelingen door een ontspanningstherapeut. In dit geval zit er altijd een (assistent-) psycholoog bij.  
 • Daarnaast biedt elk traject de gelegenheid voor een driegesprek tussen medewerker, leidinggevende of bedrijfsarts en psycholoog.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De zorg wordt verleend door een vaste GZ-psycholoog, met ervaring op het gebied van arbeidsgerelateerde psychosociale problemen. De GZ-psycholoog beoordeelt bij het eerste gesprek (diagnostiek) of de problematiek van de werknemer voldoet aan deze voorwaarden:

 • De medewerker is niet tegelijkertijd voor dezelfde klacht in behandeling bij een andere zorgverlener uit dezelfde beroepsgroep

Er is sprake van

 • Een geldige diagnose conform de Specialistische GGZ
 • Meer complexe psychische problematiek. De ernst van de klacht heeft aanzienlijk invloed op het functioneren van de werknemer

Er is geen sprake van

 • Suïcidaliteit
 • Psychoses
 • Overige ernstige psychiatrische stoornissen (bijvoorbeeld drugsverslaving, schizofrenie)
 • Zware persoonlijkheidsproblematiek
 • Ernstige affectieve en cognitieve stoornissen
 • Te verwachten ernstige ontregelingen, crises of psychoses