Korte psychologische zorg met vermoeden van DSM stoornis

Spoedig herstel en re-integratie bij psychische klachten

 • Intake binnen 7 werkdagen
 • Aanmelding door bedrijfsarts
 • Kosten mogelijk ontdubbelen op basisverzekering medewerker

Wat doet korte psychologische zorg?

Kampt een medewerker met depressie, angst, paniek of posttraumatische stress? Dan is Korte psychologische zorg (generalistische basis GGZ) de weg naar herstel. De focus van de zorg ligt op het werken aan een spoedig herstel, het welbevinden van de werknemer en, indien van toepassing, re-integratie naar de werkplek.  


Mogelijkheid tot verhalen kosten op zorgverzekering medewerker
De kosten van deze interventie zijn mogelijkheid (deels) te verhalen (ontdubbelen) op de zorgverzekering van de medewerker. Klik hier oor meer informatie over ontdubbelen.

Voor wie?

Deze Korte psychologische zorg is er voor medewerkers met:

 • Vermoedelijk een DSM stoornis
 • Angststoornissen, zoals paniekaanvallen, posttraumatische stress of hypochondrie
 • Depressies of stemmingswisselingen
 • Enkelvoudige of matig ernstige psychische klachten

Wie verwijst?

De bedrijfsarts stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg.

Welke zorg?

De zorg bestaat uit:

 • Individuele gesprekken met de GZ-psycholoog en de medewerker.
 • Schriftelijke rapportage na intake en na beĆ«indiging van de behandeling aan de bedrijfsarts. En waar nodig ook tussentijds.

De zorg is gericht op klachtherstel met de focus op re-integratie of preventie van verzuim. Een behandeling kan met ondersteuning van E-health plaatsvinden.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De GZ-psycholoog gespecialiseerd op arbeidsgerelateerde psychosociale problemen verleent de zorg. Als de EMDR-techniek (effectief bij bijvoorbeeld schokkende ervaringen) gewenst is en de psycholoog is hier niet op geschoold, dan kan dit door een collega psycholoog worden aangeboden. De GZ-psycholoog beoordeelt bij het eerste gesprek of de problematiek van de werknemer voldoet aan deze voorwaarden:

 • De ernst van de klacht heeft slechts matige invloed op het functioneren
 • De werknemer is niet tegelijkertijd voor dezelfde klacht in behandeling bij een andere zorgverlener uit dezelfde beroepsgroep

Er is sprake van:

 • Een geldige diagnose conform de Generalistische Basis GGZ
 • Enkelvoudige/matig ernstige psychische problematiek

Er is geen sprake van:

 • Te verwachten ernstige ontregelingen/crisis en/of psychoses
 • Comorbiditeit (tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen)

   

Keuzehulp interventies
Welke interventie past bij welke klacht? Met onze keuzehulp kiest u eenvoudig de juiste interventie.