Stagnatie bij re-integratie (medische expertise)

Hulp bij de aanpak van problematisch ziekteverzuim

 • Individueel
 • Voor medewerkers
 • Aanmelden door werkgever of bedrijfsarts
   

Ergatis helpt bij de aanpak van problematisch ziekteverzuim (stagnatie bij re-integratie) met multidisciplinaire diagnostiek en gecombineerd behandel- en belastbaarheidsadvies gericht op herstel en re-integratie. 

Wat doet dit onderzoek?

De aanpak van Ergatis beantwoordt de volgende vragen:
 
 • Zijn er beperkingen in arbeid als rechtstreeks en medisch objectiveerbaar gevolg van ziekte en wat is de diagnose?
 • Wordt de ziekte adequaat behandeld of is een interventie geïndiceerd?
 • Wat is de belastbaarheid van betrokkene, zijn er benutbare arbeidsmogelijkheden?
 • Wat is de prognose van de belastbaarheid bij normaal herstelverloop en spelen er herstelbelemmerende factoren waardoor vertraging kan ontstaan?
 • Hoe kan recidief van de gezondheidsklachten en terugval in ziekteverzuim worden voorkomen?

Wie verwijst?

De bedrijfsarts of werkgever stelt vast of de medewerker deze zorg mag gebruiken.

Voor wie?

In te zetten bij medewerkers waarbij de re-integratie stagneert, in geval van een onduidelijke diagnose/prognose, twijfel over adequate behandeling en benutbare mogelijkheden, of bij behoefte aan een second opinion. Dit kan in verschillende stadia van de re-integratie. 

 

Algemeen

 • Geen (deel)herstel
 • Geen verbetering belastbaarheid
 • Geen opbouw in uren en taken

Vanaf week 6

 • In geval van eerdere uitval met dezelfde klachten (preventie langdurig verzuim)

Vanaf week 13

 • Nog geen opbouw in eigen werk mogelijk en geen concrete prognose voor herstel terwijl er geen onderzoek of behandeling in een ziekenhuis of GGZ-instelling loopt
 • In geval van prognose herstel langer dan 6 maanden (zonder duidelijk ziektebeeld)
 • In geval van mogelijk vervroegde IVA

Vanaf week 26

 • In geval van stagnatie herstel en een onduidelijke prognose of twijfels over adequate behandeling (second opinion)
 • In geval van vertraging re-integratie en/of behoefte aan medisch geobjectiveerde informatie over belastbaarheid ter onderbouwing van re-integratie inspanningen
 • Na 42ste weeks-melding UWV: in geval van sanctiegevoelige situaties zoals geen benutbare mogelijkheden (GBM) zonder dat sprake is van dagbehandeling of opname in een kliniek

Vanaf week 52

 • Indien bij de eerste jaars evaluatie discussie bestaat tussen werkgever en werknemer of hervatting in eigen functie een reëel einddoel is, en/of er nog geen alternatieve re-integratie inspanningen zijn ingezet
 • Belastbaarheidsonderzoek voorafgaand aan volledige re-integratie in eigen werk ten behoeve van terugvalpreventie en duurzame inzetbaarheid

Vanaf week 78

 • Onderbouwing van benutbare mogelijkheden t.b.v. re-integratieverslag in geval van chronische aandoeningen, verslavingen en nog lopende behandelingen (bv. GDBM)
  Na WIA beoordeling UWV
 • In geval van bezwaar/beroep op een beschikking
 • Bij loonsanctie of discussie over het ao-percentage (bv. 80-100 -> IVA)
 

Welke zorg?

Het landelijke netwerk van medisch specialisten kunnen de meest voorkomende medische klachten goed beoordelen. Daarbij wordt de volgende productindeling gehanteerd:

 • Klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (o.a. rug, nek/schouder, hand/vinger, knie, etc.)
 • Overige lichamelijke klachten (o.a. hart, hersenen, interne aandoeningen, longen, etc.)
 • Psychische klachten (o.a. angst, depressie, burn-out, PTSS, etc.)
 • Combinatie van medische klachten (o.a. SOLK, comorbiditeit, etc.)

Wie voert de zorg uit?

Ergatis arts voor arbeid en gezondheid is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderzoek, daarbij ondersteund door diverse medisch specialisten en deskundigen voor ondersteunend en aanvullend onderzoek. 

Kosten

 • De basisdienstverlening is inclusief inzet arts arbeid en gezondheid en een medisch specialist
 • Op indicatie is een 2e medisch specialist mogelijk: psychiater, neuroloog, cardioloog, longarts, etc.
 • Of er is een aanvullend fysiek-, psychisch- of neuropsychologisch belastbaarheidsonderzoek mogelijk

  De kosten worden u door Ergatis op offertebasis aangeboden.